Jeżeli masz pytania dotyczące reklamy, współpracy, problemów technicznych, czy jakichkolwiek innych zagadnień dotyczących portalu papugarnia.edu.pl – prosimy o bezpośredni kontakt z wydawcą odpowiadającym za serwis.