You are currently viewing Dlaczego Papugi Mówią?
Dlaczego Papugi Mówią?

Dlaczego Papugi Mówią?

Zewnętrzna powłoka mózgu Papugi sprawiają, że są doskonałymi naśladowcami i uczniami. Podobnie jak inne zwierzęta, pragną uznania i akceptacji. Papugi używają również wzorców mowy i specyficznych dźwięków w naturze, aby komunikować się ze sobą. Nic dziwnego, że próbują naśladować ludzką mowę. Jednak to, czego nie rozumiemy, to dlaczego dokładnie papugi mówią.

Mózgi papug mają strukturę skorupy

Ostatnie badania mózgów dziewięciu gatunków papug ujawniły, że zwierzęta te mają strukturę skorupy. Ta struktura skorupy jest bardzo podobna do tej u ptaków śpiewających. W rzeczywistości badacze postawili hipotezę, że mogła ona wyewoluować z duplikacji jednego z regionów mózgu ptaków śpiewających. Naukowcy uważają, że zrozumienie struktury mózgu ptaków może pomóc im w opracowaniu terapii genowych dla zaburzeń mowy.

Struktura mózgu papug różni się od struktury kolibrów i ptaków śpiewających. Papugi mają większe pierścienie zewnętrzne i bardziej zdefiniowane centra uczenia się wokalnego. Te zewnętrzne pierścienie są zaangażowane w uczenie się wokalne, a rozmiar tych pierścieni jest większy u papug znanych z naśladowania ludzkiej mowy.

Mózgi papug mają dwie główne struktury, które są zaangażowane w uczenie się wokalne i naśladowanie. Struktury te nazywane są skorupą i rdzeniem. Struktura powłoki jest większa u ptaków, które potrafią dokładniej naśladować ludzką mowę. Naukowcy próbowali ustalić różnice między różnymi typami ptasich imitatorów. Jedna z teorii mówi, że rozmiar mózgu ptaka odgrywa rolę w zdolności do naśladowania ludzkiej mowy.

Naukowcy z Duke University Medical Center badali tkankę mózgową papug, które mają zdolność uczenia się umiejętności wokalnych. Porównali również strukturę mózgu papug z budgami i ptakami śpiewającymi.

Parwice naśladują ludzką mowę

Parwice mają wyjątkową zdolność naśladowania ludzkiej mowy, ale w przeciwieństwie do niektórych innych zwierząt, nie rozumieją jej całkowicie. Jednak przy odrobinie treningu, papuga może nauczyć się mówić, pozwalając właścicielom cieszyć się godzinami rozrywki ze strony swojego pupila. Papugi mają ograniczony zasób słów, ale możliwe jest nauczenie papugi tysięcy słów, co czyni ją doskonałym zwierzęciem domowym.

Parafie naśladują ludzką mowę, aby komunikować się z ludźmi i innymi ptakami w ich środowisku. Polegają na sobie nawzajem, aby znaleźć jedzenie i ostrzec siebie nawzajem o zbliżających się drapieżnikach. Tego zachowania można się nauczyć w niewoli. Mogą one również naśladować ludzką mowę lub inne odgłosy domowe dla interakcji społecznych. Jest to szczególnie pomocne, jeśli są one pozostawione same w domu, gdzie brakuje stymulacji i interakcji społecznych, że ptak lubi w swoim naturalnym środowisku.

Cockatiels nie podnieść na ludzkiej mowy, jak również innych większych gatunków papug, ale mają dar dla języka. Według National Audubon Society, papugi są „vocal learners”, co oznacza, że mogą zrozumieć i naśladować różne ludzkie dźwięki. National Audubon Society wyjaśnia również, że papugi często naśladują ludzką mowę, aby dopasować się do otoczenia. To zachowanie jest często wynikiem zabaw z właścicielem papugi.

Marche naśladują ludzką mowę i inne dźwięki, aby przyciągnąć ludzką uwagę. Zdolność do naśladowania ludzkiej mowy jest bardzo przydatna w środowisku naturalnym, a papugi były trzymane jako zwierzęta domowe przez tysiące lat. Zdolność do naśladowania ludzkiej mowy jest świetnym sposobem na związanie się z ludzkimi przyjaciółmi i rodziną.

Parwice nie mogą szukać jedzenia i drapieżników w tym samym czasie

Predatorzy są stale na tropie papug, a jednym z największych zagrożeń dla papug jest handel zwierzętami domowymi. W wielu krajach poluje się na papugi dla ich piór i wykorzystuje jako zwierzęta domowe. Pomimo tego, istnieją sposoby, aby utrzymać swoje papugi bezpieczne.

Parwy rozwinęły różne obrony. Ich podstawowe obrony pomagają zmniejszyć szanse drapieżnika zauważenia ptaka, a ich wtórne obrony pomagają ptakom bezpiecznie uciec. Jedną z tych obron jest ich kolorowe upierzenie, które działa jako kamuflaż. Na przykład, zielony jest najlepszym kolorem, aby wtopić się w las, więc wiele papug jest zielonych. Zielony i inne wspólne kolory mieszają się z lasem, podobnie jak wiele owoców i roślin.

Parugi również napotykają zagrożenia ze strony drapieżników, w tym małp i orłów. Nie mogą atakować papug, gdy lecą, ale mogą łatwo zamachnąć się i złapać papugę. Ponadto, duże węże mają lepszy dostęp do papug.

Trzeci sposób dla papug, aby chronić się jest pozostanie w stadzie. W ten sposób mogą uniknąć bycia widzianym przez drapieżniki i unikną bycia zjedzonym przez nie. W grupie, papugi będą w stanie utrzymać siebie nawzajem bezpieczne.

Parwice kopiują również ludzką mowę, aby wtopić się w swoje stado. Zostały podsłuchane, jak mówią ludzkie frazy na wolności i możliwe, że nauczyły się od uciekającej papugi domowej. Jednak to zachowanie jest rzadkie. Papugi w środowisku naturalnym będą koncentrować się na innych papugach do nauki i interakcji społecznych.