You are currently viewing Jak Widzą Papugi?
Jak Widzą Papugi?

Jak Widzą Papugi?

Jeśli zastanawiasz się, jak widzą papugi, weź pod uwagę, że ich oczy mają inną siatkówkę niż nasze. Ludzka siatkówka ma trzy typy komórek stożkowych, ale papugi mają czwarty typ, który jest odpowiedzialny za wykrywanie światła ultrafioletowego. Papugi mają również kolorowy olej w każdej ze swoich komórek stożkowych, który wzmacnia pewne kolory. Żółty olej sprawia, że przedmioty wyglądają jaśniej, podczas gdy czerwone i zielone oleje sprawiają, że rzeczy wyglądają ciemno.

Postrzeganie kolorów

Parwice mają niezwykły zmysł kolorów. Potrafią rozróżnić trzy podstawowe kolory, których doświadczamy, ale widzą również kolory, które są poza naszą percepcją. Podczas gdy ludzkie gałki oczne nie widzą światła ultrafioletowego, papugi są w stanie wykryć kolory w zakresie od 780 do 300 000 nanometrów. Ich siatkówka ma cztery różne typy komórek stożkowych, w tym jeden dla światła ultrafioletowego. Każda komórka stożkowa papugi zawiera kolorowy olej, który wzmacnia widziane przez nią kolory. Żółty olej wzmacnia kolory w swoim otoczeniu, podczas gdy czerwony i niebieski olej filtruje te kolory.

Badacze wierzą, że to badanie doprowadzi do lepszego zrozumienia percepcji kolorów u ptaków. Ich wyniki potwierdzają wcześniejsze badania, że ptaki postrzegają kontinuum kolorów oparte na zawartości karotenoidów. Oznacza to, że postrzegają różnice w odcieniach na dwa sposoby, kategorycznie i w sposób ciągły.

Pole widzenia

Pole widzenia papug jest znacznie większe niż nasze. Jednak nadal nie mają one takiej percepcji głębi jak my. Papugi rekompensują to poprzez pochylanie głowy, co pozwala im szybko określić odległość od obiektu. Papugi mają również lepsze widzenie kolorów niż ludzie.

Parwice mają szerokie pole widzenia, co pozwala im odróżnić kolory o tym samym odcieniu od zupełnie innego odcienia. Ponieważ są w stanie zobaczyć kolory, których ludzie nie widzą, percepcja kolorów u papug jest o wiele bardziej żywa i zróżnicowana niż nasza. Potrafią nawet rozróżnić kolory w spektrum ultrafioletowym.

Smak

Historycznie uważano, że ptaki mają gorszy zmysł smaku. Jednak ostatnie badania podważyły to przekonanie. Wiele gatunków ptaków polega na zmyśle węchu podczas nawigacji, poszukiwania pożywienia i godów. Papugi nie są tu wyjątkiem. Mają 350 kubków smakowych w gardle i u podstawy języka, które pozwalają im rozpoznać różne smaki, w tym słodki, słony i gorzki.

Parwice preferują smak słodkich pokarmów, a niektóre gatunki lubią pikantne potrawy. Niektóre gatunki ewoluowały, aby być w stanie wykryć kwaśne lub gorzkie smaki, ale większość gatunków jest niewrażliwa na nie. Papugi mogą tolerować niewielką ilość przypraw, o ile nie są one zbyt ostre. Odpowiednie ilości przypraw pobudzą apetyt i procesy trawienne. Jednak zbyt duża ilość pikantnych potraw może spowodować problemy żołądkowe.

Widzenie nocne

Parwice mają unikalne widzenie nocne ze względu na inną siatkówkę niż ludzie. Nasze siatkówki mają trzy rodzaje komórek stożkowych, podczas gdy papugi mają czwarty rodzaj komórek stożkowych, który jest odpowiedzialny za wykrywanie światła ultrafioletowego. Każda komórka stożkowa jest pokryta innym kolorem oleju. Żółty olej wzmacnia kolory, podczas gdy czerwony i zielony olej eliminuje te kolory.

Parwice mają również lepsze widzenie obwodowe niż ludzie i mogą lepiej wykrywać ruchy. Ta zdolność pozwala im postrzegać światło ultrafioletowe, które porusza się szybko. Posiadają również unikalną zdolność do widzenia kolorów. Papugi widzą wszystkie kolory, które może zobaczyć człowiek, ale te kolory są znacznie bardziej żywe i wyraźne niż nasze własne.

Postrzeganie zmysłowe

Ptaki są w stanie wykorzystać swoje pola widzenia do wykrywania obiektów zainteresowania i analizowania otrzymanych informacji. Istnieje kilka funkcji tych pól, w tym zdolność do „patrzenia do przodu” i „projekcji”. Oba te procesy są niezbędne dla percepcji zwierząt. Ptaki wykorzystują swoje pola widzenia do oceny kierunku i ostrości obiektów, co może być oparte na dostępnych informacjach.

Fizjologicznie ta część mózgu zawiera neurony nerwu trójdzielnego, który jest piątym nerwem czaszkowym u ludzi. Nerw ten ma akson ze zwoju gasserowskiego na zewnątrz mózgu i unerwia główne jądro czuciowe, które znajduje się w rejonie ponsa mózgu. W głównym jądrze czuciowym znajdują się również dwie grupy neuronów. Obie grupy neuronów rzutują do jądra podstawnego w paliczku.

Zachowania

Marchewy widzą pięcioma zmysłami, ale ich wzrok jest najostrzejszy. Mają lepszą percepcję głębi niż ludzie i potrafią rozróżniać różne kolory. Są również w stanie widzieć w spektrum UV. Mogą zobaczyć obiekty, które są daleko, i może odróżnić kolory w ich naturalnym środowisku. Mogą również widzieć w ciemności, przy użyciu czarnych świateł. Kiedy są szczęśliwe, papugi okazują swoje uczucia, merdając ogonem lub podskakując na swoich grzędach. Mogą również lecieć do twojego ramienia, pokazując oddanie do ciebie.

Oko papugi jest podobne do naszej siatkówki, ale zawiera czwartą komórkę stożkową dla światła ultrafioletowego. Komórki stożkowe papugi mają kolorowe oleje w nich, podobne do naszej własnej siatkówki. Kolorowy olej na komórce stożkowej sprawia, że kolory wydają się bardziej żywe dla papug.